Certyfikaty i bezpieczeństwo

Certyfikat jakości gwarantem bezpieczeństwa i rzetelności przekładu.

 

Już w 2004 roku nasze biuro wdrożyło System Zarządzania Jakością według normy ISO 9001, który obejmuje wszelkie działania prowadzone przez Europejskie Centrum Tłumaczeń Sp. z o.o. w zakresie usług tłumaczeń ustnych i pisemnych.

 

Co roku jednostka certyfikująca dokonuje oceny zdolności firmy, oceny spełniania przepisów prawnych, wymagań Klientów i innych w trakcie prowadzonej działalności, a w szczególności w procesie dostarczania usług.

 

Zgodnie z  procedurami zarówno pracownicy firmy ECT jak i nasi podwykonawcy oraz osoby z nami współpracujące podpisują zobowiązania do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z Klientami oraz świadczonymi dla nich usługami.

 

Dzięki najnowszym zabezpieczeniom informatycznym przekazywane nam dane, pliki oraz informacje przechowujemy, archiwizujemy i zabezpieczamy przed dostępem osób nieuprawnionych.